Nabídka pro školy

 

Fyzika pro ZŠ

 • poznávejte Fyziku hravou formou pomocí speciální stavebnice Merkur Mechanika 1
  POKUSY:  
 
 1. Přímočarý a křivočarý pohyb
 2. Hmotnost, tíha těles a Hookův zákon
 3. Určení polohy těžiště
 4. Model rovnoramenných vah
 5. Směr svislý
 6. Průměrná rychlost pohybu
 7. Použití siloměru, měření
 8. Měření síly magnetického pole siloměrem
 9. Vzájemné silové působení těles
 10. Středový ráz kuliček stejné a nestejné hmotnosti
 11. Setrvačnost těles
 12. Rovnováha sil
 13. Několikanásobná kladka
 14. Rovnovážná poloha tělesa na nakloněné rovině
 15. Otáčivý účinek síly na páku
 16. Měření třecí síly
 17. Kladka pevná
 18. Mechanizace práce vykonaná při zvedání tělesa na pevné kladce
 19. Kladka volná
_MG_7386_png.png

 Konstrukční činnost

 • pro 1. a 2. stupeň, družinu
 • od nejjednodušších modelů až po složité
 • skládání podle fantazie

 

Kontaktujte nás a domluvte si návštěvu.

Je možné si TechCentrum pronajmout na několik vyučovacích hodin i na celý den.

V rámci pilotního školního roku 2015/2016 je návštěva pro školy a mateřské školky v TechCentru zdarma.