Děti z MŠ Ohaře navštívily TechCetrum a společně s děvčaty 8. ročníku sestavovaly jednoduché modely ze stavebnice Roto.


ohare.jpg