V prosinci a lednu jsme se v rámci technického klubu plně věnovali 3D modelování v software SketchUp. Jak je vidět v předchozích článcích, žáci tento software zvládli velice dobře. U některých modelů neznala jejich fantazie hranic a vznikly opravdu unikátní modely. Od února jsme opět začali pracovat tzv. "ručně". TechCentrum nám svým vybavením nabízí velice různorodé a pestré vyžití.  Žáci bezpečně zvládli vyřezávací pilku. V současné době začínáme více využívat soustruh na dřevo. Ve spolupráci se SPŠS a JŠ Kolín a J.M. KAPA jsme začali pracovat na přípravě výroby zvětšených modelů inspirovaných stavebnicí Merkur. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že nezahálí ani ruční nářadí.