Žáci pokračují v práci s roboty. S cílem rozšiřování technické výuky a zařazování moderních technologií do vzdělávacího procesu i na základních školách se seznamujís novým robotem v rámci kroužku Malý technik. Robotiku a s tím spojené logické myšlení máme v plánu postupně zařazovat a využívat iv běžných hodinách. S velkým nadšením zvládli oživení nového robota žáci 6. ročníku.Škola zahájila spolupráci s firmou ControlTech s. r. o., která škole velice ochotně zapůjčila právě tohoto robota DOBOT Magician.

Jedná se o snadno programovatelného robota, který je díky svým vlastnostem ideálním prostředkem nejen pro prvotní seznámení, ale i pro další efektivní výuku programování. DOBOT Magician je vhodným robotem jak pro úplné začátečníky, tak i pro efektivní rozvoj znalostí pokročilých uživatelů. DobotMagician je multifunkční desktopové rameno pro praktickou výuku, a to i s návazností na střední školství a praxi.Základním prvkem je robotická ruka. Díky vyměnitelným nástrojům může DobotMagician provádět dalšíčinnosti jako je 3D tisk, laserové gravírování, psaní nebo kreslení. Magiciana můžete ovládat programováním, aplikací na iPad/iPhone, Bluetooth, WiFi, myší, gesty.

Za inovativní design a softwarové aplikace vyhrál DobotMagician ceny CES2018 InnovationAward a iF DESIGN AWARD 2018.